Điều Khoản Sủ Dụng

Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Salestop1.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

 

Nội Dung: Tất cả nội dung trên Salestop1.vn là tài sản của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tài sản trí tuệ và được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền. Bạn chỉ được sử dụng nội dung cho mục đích cá nhân và không được sao chép, tái sử dụng hoặc phân phối nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi hoặc các bên sở hữu.

 

Bảo Mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bạn tự nguyện chia sẻ trên trang web hoặc qua các liên kết bên ngoài.

 

Tương Tác: Khi sử dụng trang web Salestop1.vn, bạn cam kết không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc gửi thông tin sai lệch, lừa đảo, hoặc gây rối trật tự trên trang web.

 

Liên Kết Bên Ngoài: Trang web Salestop1.vn có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web bên ngoài và việc sử dụng chúng là do sự chấp nhận của bạn và chịu mức độ rủi ro tương ứng.

 

Thay Đổi và Cập Nhật: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được công bố đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

 

Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Xin cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Salestop1.vn và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định.