Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và không bao giờ chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba. Thông tin của bạn được bảo mật và chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được thông báo. Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày công bố.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi